Sasha Velour at Disco Disco 2018

Photos by Jackie Brown